Email:
Temat:
Wiadomość:

 

Szanowni Państwo,

Witam serdecznie na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorz Klehr i zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych (osób fizycznych).

Naszym celem jest zapewnienie Klientom kompleksowej obsługi, stosownie do ich potrzeb i oczekiwań. Z tego względu kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną, doradztwo podatkowe, prowadzenie księgowości, spraw kadrowych i płacowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Takie podejście do powierzonych zadań umożliwia nam wszechstronną analizę i ocenę uwarunkowań i skutków dokonywanych przez Klientów czynności, a w konsekwencji opracowanie i implementowanie takich rozwiązań, które umożliwią Klientom osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa prawnego i optymalizacji podatkowej podejmowanych działań.

Podstawową zasadą w naszej działalności jest kształtowanie rzetelnych, opartych na zaufaniu i lojalności relacji z Klientami. Każdorazowo udzielenie pomocy prawnej poprzedzone jest analizą indywidualnej sytuacji Klienta, w celu zastosowania skutecznych rozwiązań prawnych odpowiadających aktualnym potrzebom Klienta, ale również należycie zabezpieczających jego interesy na przyszłość.

Za jeden z naszych priorytetów uważamy kierowanie naszych usług do możliwie najszerszego kręgu odbiorców, w tym również do osób mniej zamożnych, aby przyczynić się do zwiększenia dostępności usług prawniczych w Polsce. Temu celowi służy przede wszystkim kształtowanie wynagrodzenia za świadczone usługi w sposób elastyczny, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, w tym również sytuacji osobistej i majątkowej Klienta. W uzasadnionych przypadkach jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy prawnej nieodpłatnie.

Jesteśmy przekonani, że świadcząc usługi w sposób profesjonalny, w oparciu o rzetelną wiedzę, kompetencje i doświadczenie zawodowe, uwzględniając status zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, jesteśmy w stanie sprostać najwyższym standardom.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszych usług.


Grzegorz Klehr
radca prawny